„Pačiolio“ norminių aktų sąvadai – aktualūs ir susisteminti, patogūs naudoti ir nuolat atnaujinami Jums patogiausia forma.
plačiau...
„Pačiolio sąvadai“ KLASIKA - nuo 19 Lt metams.
„Pačiolio e. sąvadai“ E. KARTA - nuo 111 Lt metams.
plačiau...
 
„Pačiolio sąvadai“ KLASIKA - nuoseklūs pakeitimai, aiški pateikimo forma, patogi dokumentų analizė.
„Pačiolio e. sąvadai“ E. KARTA - greita informacijos paieška, operatyvi pakeitimų peržiūra, lanksti vartotojo aplinka.
plačiau...
 
Pasirinkite pagal savo poreikį ir užpildykite užsakymą.
plačiau...
 
Pačiolio sąvadų“ ir „Pačiolio e. sąvadų“ komplekto privalumai.
plačiau...
Vartotojo instrukcija
„Pačiolio e. sąvadai“ – labai patogi ir paprasta programa! Joje įdiegta daug darbą spartinančių galimybių.
Perskaitykite vartotojo instrukciją!
Sugaišite 15 minučių dabar – sutaupysite 150 valandų ateityje!

Apie “Pačiolio e. sąvadus”
Programos paleidimas ir uždarymas
Kaip prisijungti prie „Pačiolio e. sąvadų” internete
Programos langas
Sąvadų medis ir dokumentų sąrašas
Sąvado, jo dalies, skyriaus, poskyrio atidarymas
Sąvado įtraukimas į „Mano sąvadus“ 
Dokumentų sąrašas
Pakeitimų peržiūra
Dokumento perskaitymo požymis
Paieška
Paprasta paieška
Išplėstinė paieška
Paieškos rezultatų sąrašas
Paieškos tikslinimas
Dokumentas
Dokumento langas 
Dokumento uždarymas ir kelių dokumentų atidarymas vienu metu
Vidinė struktūra
Teksto kopijavimas į kitas programas
Formų peržiūra ir spausdinimas
Versija spausdinimui, dokumento dalies spausdinimas
Keičiantys dokumentai
Pakeitimai tekste
Istorijos išjungimas ir laikotarpio atranka
Redakcijos pastabos
Loginiai ryšiai
Į mano nuorodas
Pastabos
Pažymėjimai ir komentarai
Atnaujinimas
Atnaujinimų gavimas
Naujausi pakeitimai
Kiti įrankiai
Paskutiniai žiūrėti
Aplinkos išsaugojimas ir atkūrimas
Mano nuorodos
Mano sąvadai 
Darbas vidiniame tinkle
Diegimas serveryje
Ugniasienės
1. ugniasienė: Windows Firewall
2. ugniasienė: Norton Personal Firewall
3. ugniasienė: ZoneAlarm Pro
4. ugniasienė: Outpost Firewall Pro
5. ugniasienė: Sygate Personal Firewall Pro
6. ugniasienė: Kerio Personal Firewall
Diegimas darbo vietoje
Licencijos atnaujinimas
Sistemos pašalinimas
Sistemos įdiegimas iš naujo

Į pradžią

Apie “Pačiolio e. sąvadus”

Pačiolio e. sąvadai“ – labai patogi ir paprasta programa! Joje įdiegta daug darbą spartinančių galimybių. Perskaitykite vartotojo instrukciją!
Sugaišite 15 minučių dabar – sutaupysite 150 valandų ateityje!

Į pradžią

Programos paleidimas ir uždarymas

Programa paleidžiama spaudžiant nuorodą “Pačiolio e. sąvadai” darbastalyje arba starto meniu aplanke “Programs – Pačiolio e. sąvadai”.

Programa uždaroma meniu “Programa” pasirenkant eilutę “Baigti” arba pasinaudojant programos uždarymo mygtuku viršutiniame dešiniajame programos lango kampe. Patvirtinkite, pasirodžiusiame langelyje paspausdami mygtuką “OK”.

Į pradžią

Kaip prisijungti prie „Pačiolio e. sąvadų” internete

Prisijunkite prie „E. Sąvadų” svetainės internete adresu www.savadai.lt. Puslapio viršutiniame dešiniajame kampe rasite nuorodą „Kaip prisijungti?”, nuspauskite ją (1 pav.).
(1 pav.) (2 pav.).
Pasikrovusiame puslapyje (2 pav.) įveskite licencijos numerį, kurį gavote su E. Sąvadų kompaktiniu disku. Paspauskite „Parodyti vardą ir slaptažodį”. Kitame puslapyje pamatysite sugeneruotą prisijungimo vardą ir slaptažodį. Įveskite juos 1 pav. pavaizduotose laukeliuose ir spustelkite mygtuką „Prisijungti”. Atsižvelgiant į tai, kiek darbo vietų turi Jūsų licencijos numeris, atitinkamai tiek vartotojo vardų ir slaptažodžių bus sugeneruota.

Į pradžią

Programos langas

Per meniu pasiekiamos įvairios papildomos funkcijos (žr. Programos paleidimas ir uždarymas, Atnaujinimų gavimas, Aplinkos išsaugojimas ir atkūrimas).

Svarbiausių funkcijų juostoje rasite funkcijų iškvietimo mygtukus (žr. Mano sąvadai, Naujausi pakeitimai, Mano nuorodos, Paskutiniai žiūrėti).

Paieškos sritis skirta paprastai paieškai greitai iškviesti (žr. Paprasta paieška) ir išplėstinei paieškai iškviesti (žr. Išplėstinė paieška).

Dokumentų sąraše rodomi sąvadai, sąvado dalys, skyriai, poskyriai arba dokumentai (žr. Sąvadų medis ir dokumentų sąrašas).

Atidarę sąvadą, virš jo dalių ar dokumentų sąrašo pamatysite mygtuką "Įtraukti į „Mano sąvadus“" arba pranešimą "Sąvadas yra įtrauktas į „Mano sąvadus“" (žr. Sąvado įtraukimas į „Mano sąvadus“).

Sąvadų medis skirtas sąvadams, jų dalims, skyriams ir poskyriams peržiūrėti (žr. Sąvadų medis ir dokumentų sąrašas).

Atidarytų langų juosta skirta dirbti su keliais atidarytais dokumentais (žr. Dokumento uždarymas ir kelių dokumentų atidarymas vienu metu).

Pagrindiniai dokumentai sąraše išskiriami rombeliais, jų nėra prie susijusių dokumentų (žr. Dokumentų sąrašas).

Paspaudus nuorodą į dokumentą, atsidarys dokumento langas (žr. Dokumento langas).

Paspaudus nuorodą į keičiantį dokumentą, galima peržiūrėti dokumento pakeitimus (žr. Pakeitimų peržiūra).

Į pradžią

Sąvadų medis ir dokumentų sąrašas

Programos lango kairėje esantis sąvadų medis ir dešinėje esantis dokumentų sąrašas skirti dokumentams rasti pagal temas – sąvadus. Daugelyje sąvadų dokumentai sudėti į dalis, skyrius ir poskyrius. Iš dokumentų sąrašo galima atidaryti dominantį dokumentą arba vietą, pakeistą tam tikro keičiančio dokumento.

Į pradžią

Sąvado, jo dalies, skyriaus, poskyrio atidarymas

Sąvadai medyje ir dokumentų sąraše surūšiuoti abėcėlės tvarka. Norėdami peržiūrėti sąvado dokumentus, bakstelėkite sąvado pavadinimą. Virš dokumentų sąrašo pilkame fone pamatysite sąvado pavadinimą.

Jei sąvade yra dalių, skyrių ar poskyrių, jie pasirodys sąvadų medyje ir dokumentų sąraše. Jei kairiojoje lango dalyje netelpa jus dominantis dalies, skyriaus ar poskyrio pavadinimas, jį galite pamatyti užvedę pelės žymeklį virš jo ir luktelėję maždaug 1 sekundę.

Norėdami peržiūrėti dalies, skyriaus ar poskyrio dokumentus, bakstelėkite dalies, skyriaus ar poskyrio pavadinimą sąvadų medyje arba dokumentų sąraše. Virš dokumentų sąrašo pilkame fone pamatysite sąvado, dalies (ir skyriaus, poskyrio) pavadinimus. Šią pilką sritį galite panaudoti grįžti į aukštesnę pakopą: jei atidarytas poskyris, pilkoje srityje galima spausti nuorodą į skyrių, dalį arba sąvadą, jei skyrius – į dalį arba sąvadą, jei dalis – tik į sąvadą.

Į pradžią

Sąvado įtraukimas į „Mano sąvadus“ (NAUJIENA!)

Atidaryto sąvado dokumentų sąrašo viršuje dešinėje, po paieškos sritimi, yra mygtukas "Įtraukti į „Mano sąvadus“". Jį paspaudus, atidarytasis sąvadas įtraukiamas į „Mano sąvadų“ sąrašą. Tuomet vietoje mygtuko atsiranda pranešimas "Sąvadas yra įtrauktas į „Mano sąvadus“". „Mano sąvadų“ sąrašą atidarysite paspaudę mygtuką „Mano sąvadai“ įrankių juostoje (žr. Mano sąvadai).

Į pradžią

Dokumentų sąrašas

Dokumentų sąraše pamatysite paryškintus dokumentų pavadinimus su kita informacija apie dokumentus: dokumentą priėmusios institucijos pavadinimu, dokumento rūšimi, skliausteliuose – priėmimo data bei numeriu. Negaliojančių dokumentų pavadinimai ir pakeisti dokumentų pavadinimai užbraukti. Jei dokumentas turi kelias redakcijas, naujausia redakcija pateikiama su dokumento pavadinimu ir skliausteliuose papildomai nurodant senesnės redakcijos datą bei numerį. Senesnės redakcijos pateikiamos žemiau esančiose eilutėse, nurodant redakcijų datas ir dokumentų numerius.

Dokumentų sąraše pateikiami pagrindiniai ir susiję dokumentai. Pagrindiniai dokumentai išskiriami rombeliais.

Jei dokumentas ar jo redakcija turi pakeitimų ar papildymų, po jo pavadinimo yra nuoroda “Pakeitimai ir papildymai”.

Į pradžią

Pakeitimų peržiūra

Dokumentą keitusius dokumentus galima peržiūrėti paspaudus prie dokumento pavadinimo esančią nuorodą “Pakeitimai ir papildymai”. Tuomet po dokumento eilute pamatysite keitusių dokumentų datas ir numerius. Dar kartą paspaudus nuorodą “Pakeitimai ir papildymai”, keičiančių dokumentų sąrašas vėl paslepiamas.

Norėdami peržiūrėti dokumento vietas, kurias keitė konkretus keičiantis dokumentas, bakstelėkite keičiančio dokumento datą arba numerį. Tuomet atsidarys dokumento langas ir pirmoji pakeista dokumento vieta. Kaip peržiūrėti kitas pakeistas vietas, žr. Keičiantys dokumentai.

Į pradžią

Dokumento perskaitymo požymis

Kiekvienam dokumentui yra automatiškai priskiriamas požymis „perskaitytas“, kai atidarote dokumentą. Perskaityti dokumentai pateikiami kita spalva. Šis požymis saugomas duomenų bazėje ir išlieka Jūsų kompiuteryje iki dokumento atnaujinimo.

Keičiantiems dokumentams perskaitymo požymis netaikomas.

Į pradžią

Paieška

Programos lange esantys paieškos laukai skirti dokumentams susirasti pagal specifinius požymius, kai nėra žinomas sąvadas, dalis, skyrius ir poskyris. Taip pat patogu paiešką panaudoti norint greitai susirasti dokumentą, kai tiksliai žinoma jo pavadinimo dalis ar numeris.

Į pradžią

Paprasta paieška

Virš dokumentų sąrašo yra paprastos paieškos laukai:

-          Žodžiai pavadinime – čia galite įvesti ieškomo dokumento pavadinimo fragmentą arba palikti jį tuščią (jei norėtumėte ieškoti tik pagal numerį). Didžiosios ar mažosios raidės nėra svarbu. Įvesdami kelis žodžius, turite išlaikyti tokią pat tvarką, kaip ir ieškomame pavadinime. Paskutinį fragmento žodį galima įvesti be galūnės, pavyzdžiui, įvedus “valstybės biudžet”, bus rasti dokumentai, kurių pavadinimuose yra įvairūs žodžio “biudžetas” linksniai. Šiame lauke turite įvesti ne mažiau kaip 3 simbolius.

-          Numeris – čia galite įvesti ieškomo dokumento numerį arba palikti tuščią (jei norėtumėte ieškoti tik pagal pavadinimą). Jei numeryje yra raidės, patartina įvesti didžiąsias. Nepakanka įvesti numerio fragmento, reikia jį nurodyti visą.

-          Ieškoti – paspaudus šį mygtuką, pradedama paieška. Paieškos sparta priklauso nuo Jūsų kompiuterio pajėgumo. Atliktos paieškos rezultatai parodomi dešinėje programos lango pusėje, žr. Paieškos rezultatų sąrašas.

-          Ieškoti sąvade/Ieškoti visuose sąvaduose – jei esate atidarę sąvadą, Jums siūloma ieškoti tame sąvade. Norėdami ieškoti visuose sąvaduose, pasirinkite variantą “Ieškoti visuose sąvaduose”.

Į pradžią

Išplėstinė paieška

Paspaudus mygtuką “Išplėstinė paieška”, galima nurodyti toliau išvardytus paieškos požymius. Galima nurodyti vieną iš jų (neskaitant sąvado ar sąvadų pasirinkimo) arba kelis:

-          Numeris (žr. Paprasta paieška).

-          Ieškoti keičiančiuose dokumentuose – uždėkite čia varnelę, jei norite ieškoti numerio ne tik tarp dokumentų sąrašuose pateikiamų pagrindinių dokumentų, bet ir tarp juos keičiančių dokumentų, kurie įdėti tik į pagrindinius dokumentus.

-          Priėmimo data (nuo, iki) – šiuose laukuose galite nurodyti laikotarpį, kuriam turi priklausyti Jūsų ieškomo dokumento priėmimo data. Datos įvedamos skiriant 4 ženklus metams be skyrybos ženklų, pvz., “20050101”. Sistema Jums siūlo laikotarpį nuo paties seniausio sąvadų dokumento iki šios dienos.

-          Institucija – galite pasirinkti ieškomą dokumentą priėmusią instituciją. Jei jos tiksliai nežinote, palikite variantą “Nesvarbu”.

-          Dokumento rūšis – galite pasirinkti ieškomo dokumento rūšį. Jei jos tiksliai nežinote, palikite variantą “Nesvarbu”.

-          Žodžiai pavadinime (žr. Paprasta paieška).

-          Žodžiai tekste – čia galite įvesti ieškomos informacijos dokumento tekste fragmentą, didžiosiomis ar mažosiomis raidėmis – nėra svarbu. Įvesdami kelis žodžius, turite išlaikyti tokią pat tvarką, kaip ir ieškomame pavadinime. Paskutinį fragmento žodį galima įvesti be galūnės. Šiame lauke turite įvesti ne mažiau kaip 3 simbolius: trumpesni žodžiai bus ignoruojami.

-          Ieškoti formose – uždėkite čia varnelę, jei norite ieškoti teksto fragmento ne tik dokumentų tekste, bet ir dokumentų formose.

-          Sąvadas – šioje srityje galima nurodyti, kur turi būti atliekama paieška. Jei norite ieškoti visuose sąvaduose, uždėkite varnelę “Ieškoti visuose sąvaduose”. Jei norite ieškoti tik viename ar keliuose sąvaduose, nuimkite šią varnelę ir pažymėkite varnelėmis norimus sąvadus.

-          Ieškoti – mygtukas lango viršuje, kurį paspaudus pradedama paieška. Paieškos sparta priklauso nuo Jūsų kompiuterio pajėgumo. Atliktos paieškos rezultatai parodomi dešinėje programos lango pusėje, žr. Paieškos rezultatų sąrašas.

-          Išvalyti – mygtukas, skirtas anksčiau įvestiems paieškos kriterijams išvalyti.

Į pradžią

Paieškos rezultatų sąrašas

Paieškos rezultatų sąrašo lango viršuje pilkame fone pateikiama informacija apie atliktą paiešką: kiek dokumentų rasta ir kokie paieškos požymiai buvo nurodyti paieškos laukuose.

Paieškos sąrašo rastų dokumentų maksimalus skaičius – 500. Jei paieškos užklausą atitinka daugiau nei 500 dokumentų, išvedamas 500 dokumentų sąrašas ir Jums siūloma patikslinti paiešką (susiaurinti užklausą).

Paieškos rezultatuose visi dokumentai atvaizduojami kaip neperskaityti (t. y. nesuaktyvinamas dokumento perskaitymo požymis).

Paieškos rezultatai būna surūšiuoti pagal priėmimo datą: naujausi dokumentai pateikiami viršuje. Rūšiavimą galima pakeisti sąrašo viršuje paspaudus atitinkamą nuorodą “Dokumento rūšį” arba “Atitikmenų skaičių” (pastaroji matoma, jei ieškojote pagal žodžius tekste).

Į pradžią

Paieškos tikslinimas

Atlikę paiešką, galite ją tikslinti ir siaurinti. Jei norite patikslinti žodžius pavadinime arba dokumento numerį, tai galite padaryti pakeisdami virš paieškos rezultatų pateikiamame paprastos paieškos lange. Norėdami tikslinti išplėstinės paieškos požymius, spauskite mygtuką “Išplėstinė paieška”. Atsidariusiame išplėstinės paieškos lange pamatysite Jūsų anksčiau įvestus duomenis. Juos galite pakeisti ir gauti patikslintos paieškos rezultatus, paspausdami mygtuką “Ieškoti”.

Į pradžią

Dokumentas

Surastą dominantį dokumentą (dokumentų sąraše, paieškos rezultatų sąraše arba kitais būdais, žr. Paskutiniai žiūrėti, Mano nuorodos) galima atidaryti bakstelėjus pavadinimą. Dokumento informacija pateikiama dokumento lange.

Į pradžią

Dokumento langas

       NAUJIENA

Vidinė struktūroje rodomos svarbiausios dokumento dalys (žr. Vidinė struktūra).

Įrankių juostoje yra uždarymo, spausdinimo, įtraukimo į “Mano nuorodas”, pažymėjimo mygtukai (žr. Versija spausdinimui, Į mano nuorodas, Pažymėjimai ir komentarai) bei istorijos išjungimo ir laikotarpio atrankos laukai.

Šoninio meniu suskleidimo mygtuku “Suskleisti” uždaromas šoninis meniu ir dokumentas išdėstomas per visą programos lango plotį. Po to šis mygtukas tampa šoninio meniu išskleidimo mygtuku.

Istorijos išjungimo ir laikotarpio atrankos laukai skirti negaliojančioms redakcijoms išjungti ir rodyti nurodyto laikotarpio dokumento pakeitimus (žr. Istorijos išjungimas ir laikotarpio atranka).

Informacija apie dokumento galiojimą pateikiama virš dokumento teksto.

Kitos šoninio meniu funkcijos (žr. Keičiantys dokumentai, Pažymėjimai ir komentarai, Pastabos).

Loginio ryšio nuoroda skirta paminėtam tekste dokumentui atidaryti (žr. Loginiai ryšiai).

Negaliojanti dokumento dalies redakcija pateikiama kaip užbrauktas tekstas (žr. Pakeitimai tekste).

Informacija apie dokumento dalies galiojimą pateikiama mažesniu šriftu ir skliausteliuose (žr. Pakeitimai tekste).

Į pradžią

Dokumento uždarymas ir kelių dokumentų atidarymas vienu metu

Dokumentas uždaromas bakstelėjus mygtuką “Uždaryti” įrankių juostoje.

Kelis dokumentus vienu metu galite atidaryti taip:

-          Atidarykite vieną dokumentą. Ekrano apačioje esančioje atidarytų langų juostoje (žr. Programos langas) šalia mygtuko “Sąvadai” iš dešinės pamatysite antrą mygtuką su atidaryto dokumento pavadinimu.

-          Atidarytų langų juostoje bakstelėkite mygtuką “Sąvadai”.

-          Naudodamiesi atsidariusiu dokumentų sąrašu, sąvadų medžiu arba paieška, susiraskite ir atsidarykite kitą dokumentą. Atidarytų langų juostoje iš dešinės pamatysite trečią mygtuką su šio dokumento pavadinimu.

-          Tarp langų galite persijungti spausdami norimo dokumento pavadinimą atidarytų langų juostoje.

-          Norėdami matyti kelis dokumentus ekrane vienu metu, bakstelėkite mažą langų dydžių atkūrimo mygtuką viršutiniame dešiniajame dokumento lango kampe ir išdėliokite dokumentų langus ekrane norima tvarka.

Į pradžią

Vidinė struktūra

Vidinę dokumento struktūrą galite pamatyti dokumento lango kairėje, šoniniame meniu paspaudę eilutę “Turinys”. Pirmoji eilutė “Į pradžią” skirta grįžti į dokumento pradžią. Paspaudę kitas eilutes, dešinėje lango dalyje pamatysite atitinkamą dokumento dalį.

Norėdami uždaryti dokumento vidinę struktūrą, paspauskite eilutę “Turinys”.

Į pradžią

Teksto kopijavimas į kitas programas

Dokumento tekstą galite pažymėti pelės žymekliu ir kopijuoti į iškarpų krepšelį, paspaudę dešinįjį pelės klavišą ir pasirodžiusiame meniu pasirinkę eilutę “Copy”. Nukopijuotą tekstą galite įdėti į kitas programas, naudodamiesi atitinkama įdėjimo komanda (pavyzdžiui, “Edit – Paste”).

Į pradžią

Formų peržiūra ir spausdinimas

Jei dokumento tekste pateikiamos grafinės dokumentų formos ar kitos iliustracijos, Jūs matysite sumažintus jų vaizdus.

Norėdami peržiūrėti formą, paspauskite sumažintą formos vaizdą. Viso dydžio vaizdas atidaromas naujame lange. Jei forma yra negaliojanti, formos lango viduje virš formos pamatysite jos galiojimo formulę.

Formą išspausdinsite, paspaudę mygtuką “Spausdinti” virš jos viso dydžio vaizdo. Atsidariusiame spausdinimo parametrų lange galėsite pasirinkti spausdintuvą ir kitas nuostatas.

Formos langą uždarysite paspaudę viso dydžio formos vaizdą.

Į pradžią

Versija spausdinimui, dokumento dalies spausdinimas

Dokumentą paruošite spausdinti, paspaudę mygtuką “Paruošti spausdinimui” dokumento lango įrankių juostoje.

Atsidariusiame lange “Versija spausdinimui” galėsite pasirinkti papildomai spausdinamus dalykus:

-          Su formomis – palikus šią varnelę, bus įdėtos viso dydžio formos, kitaip – sumažintos.

-          Su pastabomis – palikus šią varnelę, prieš dokumentą bus spausdinamos Jūsų pastabos (žr. Pastabos).

-          Su pažymėjimais – palikus šią varnelę, dokumentas bus spausdinamas su spalviniais pažymėjimais, o su jais susiję komentarai – po atitinkamomis pastraipomis. Prieš spausdindami pažymėjimus patikrinkite, ar kompiuteryje įjungta rastrinio fono spausdinimo galimybė. Tam reikėtų paleisti programą “Internet Explorer” ir įjungti nuostatą "Tools - Internet Options - Advanced - Print background colors and images".

Dokumentą išspausdinsite, paspaudę mygtuką “Spausdinti” virš dokumento teksto. Atsidarys spausdinimo parametrų langas “Print”, jame galėsite pasirinkti spausdintuvą ir kitas nuostatas. Spausdinti pradėsite paspaudę mygtuką “Print”.

Spausdinimo versijos langą uždarysite paspaudę mažą uždarymo mygtuką dokumento lango viršutiniame dešiniajame kampe.

Dokumento dalį galite išspausdinti pelės žymekliu pažymėję teksto dalį, paspaudę klavišų kombinaciją Ctrl+P ir atsidariusio “Print” lango srityje “Page Range” pasirinkę variantą “Selection”. Spausdinti pradėsite paspaudę mygtuką “Print”.

Į pradžią

Keičiantys dokumentai

Dokumentą keitusių dokumentų sąrašą galite pamatyti dokumento lango kairėje, šoniniame meniu paspaudę eilutę “Keičiantys dokumentai”.

Kiekvieno keičiančio dokumento eilutė – tai aktyvi nuoroda. Paspaudę šią nuorodą dokumento lango viršuje pamatysite pirmą vietą, kurią keitė keičiantis dokumentas. Pakartotinai paspaudę nuorodą, pamatysite antrą pakeistą vietą ir t. t.

Norėdami uždaryti keičiančių dokumentų sąrašą, dar kartą paspauskite eilutę “Keičiantys dokumentai”.

Į pradžią

Pakeitimai tekste

Negaliojanti dokumento dalies redakcija pateikiama kaip užbrauktas tekstas. Informacija apie negaliojančios dokumento dalies galiojimą ir keičiantį dokumentą pateikiama po negaliojančio teksto mažesniu šriftu, skliausteliuose.

Galiojanti dokumento dalies redakcija, įsigaliojusi vėliau už dokumentą, pateikiama tarp juodų trikampėlių. Informacija apie galiojančios dokumento dalies galiojimą ir keičiantį dokumentą pateikiama po galiojančio teksto paryškintu mažesniu šriftu, skliausteliuose.

Jei keičiama teksto pastraipos dalis, negaliojantis užbrauktas tekstas ir galiojantis tekstas pateikiami tarp juodų trikampėlių, informacija apie pakeisto teksto dalių galiojimą parodoma užvedus pelės žymeklį virš galiojančio arba negaliojančio teksto.

Į pradžią

Istorijos išjungimas ir laikotarpio atranka

Atidarytas dokumentas pateikiamas su visais pakeitimais ir negaliojančiomis dalimis. Tai atitinka įrankių juostoje esančios “Norminio akto redakcijos” srities variantas “Dabartinė su istorija”.

Norėdami išjungti istoriją, “Norminio akto redakcijos” srityje pasirinkite “Pasirinktos dienos be istorijos” variantą ir paspauskite mygtuką “Rodyti”. Tuomet bus neberodomos jokios šią dieną negaliojančios dokumento dalys.

Norėdami pamatyti dokumento redakciją tam tikrą dieną praeityje, “Norminio akto redakcijos” srityje pasirinkite “Pasirinktos dienos be istorijos” variantą, pirmajame datos lauke įveskite datą be skyrybos ženklų (pavyzdžiui, “20040101”) ir paspauskite mygtuką “Rodyti”. Tuomet nebus rodomos tą dieną dar neįsigaliojusios dokumento dalys, o nuo tos dienos iki šiandien panaikintos dokumento dalys bus rodomos kaip galiojančios.

Norėdami pamatyti dokumento redakciją tam tikrą laikotarpį, “Norminio akto redakcijos” srityje pasirinkite “Laikotarpio” variantą, datos laukuose įveskite laikotarpio ribas (pavyzdžiui, “20040101” –“20041231”) ir paspauskite mygtuką “Rodyti”. Tuomet nebus rodomos iki laikotarpio pradžios dar neįsigaliojusios dokumento dalys, o po laikotarpio pabaigos panaikintos dokumento dalys bus rodomos kaip galiojančios.

Į pradžią

Redakcijos pastabos

Redakcijos pastabos dokumento tekste vaizduojamos žvaigždute rausvame fone. Norėdami perskaityti redakcijos pastabą, užveskite pelės žymeklį ant žvaigždutės ir po kiek laiko stačiakampyje galėsite perskaityti pastabą.

Spausdinant dokumentą (žr. Versija spausdinimui, dokumento dalies spausdinimas), redakcijos pastabos bus išspausdintos po pastraipa mažesniu šriftu.

Į pradžią

Loginiai ryšiai

Loginiai ryšiai yra nuorodos dokumento tekste į kitus dokumentus, jų dalis arba į kitas šio dokumento dalis, pateikiamos mėlyna spalva, nepabrauktos. Paspaudus nuorodą tekste į kitą dokumentą, jis atsidaro naujame lange, senas langas neuždaromas. Paspaudus nuorodą į to paties dokumento kitą vietą, tame pačiame lange parodoma atitinkama dokumento vieta.

Nuorodos į įstatymų straipsnių komentarus yra žodžiai “straipsnis” straipsnių pavadinimų eilutėse, o nuorodos į įstatymų straipsnių punktų komentarus yra tų punktų numeriai įstatymų tekste.

Į pradžią

Į mano nuorodas

Norėdami įtraukti atidarytą dokumentą į reikalingiausių dokumentų sąrašą (žr. Mano nuorodos), paspauskite mygtuką „Į mano nuorodas“. Atsidariusiame lange “Įtraukti dokumentą” įveskite nuorodos pavadinimą ar komentarą ir paspauskite mygtuką “Įtraukti”. Nuorodos pavadinimas negali viršyti 255 simbolių. Programa praneš, kad dokumentas įtrauktas sėkmingai. Jei šis dokumentas jau buvo Jūsų nuorodų sąraše, nuoroda nebus dubliuojama, Jūs matysite tik vieną nuorodą į dokumentą ir paskutinį pavadinimą, senesnis nuorodos pavadinimas bus panaikintas.

Į pradžią

Pastabos

Jūs galite įrašyti savo pastabas apie dokumentą, paspaudę eilutę “Pastabos” ekrano kairėje esančiame šoniniame meniu. Įrašykite visas savo pastabas apie dokumentą viename atsidariusiame lauke. Baigę rašyti pastabas, spauskite mygtuką „Išsaugoti“. Pastabos bus išsaugotos duomenų bazėje ir bus vėl parodytos, kai kitą kartą atidarysite pastabų lauką. Jas ir vėliau galima pildyti, trinti ir keisti. Atsiradus naujai dokumento redakcijai, pastabos išliks prie senosios redakcijos.

Į pradžią

Pažymėjimai ir komentarai

Jūs galite pažymėti bet kurį dokumento teksto fragmentą pasirinktomis spalvomis ir prie kiekvieno pažymėjimo nurodyti tekstinį komentarą.

Pelės žymekliu pažymėkite teksto fragmentą (mažiausias pažymėjimo vienetas – pastraipa, didžiausias – visas dokumentas). Paspauskite mygtuką „Pažymėti“. Atsidariusiame lange “Pažymėjimas” pasirinkite spalvą ir žemiau esančiame lauke įrašykite su pažymėtu tekstu susijusį komentarą (iki 100 simbolių). Neįrašius komentaro, pažymėjimo komentaru taps pirmas 100 pažymėto teksto pastraipos simbolių.

Paspauskite mygtuką „Nustatyti“, ir pažymėjimas bus įtrauktas į pažymėjimų sąrašą. Programa praneš, kad pažymėjimas išsaugotas sėkmingai. Norėdami įsitikinti, kad pažymėjimas atliktas, bakstelėkite pele kurioje nors dokumento teksto vietoje.

Pažymėjimai bus išsaugoti duomenų bazėje ir bus vėl parodyti, kai kitą kartą atidarysite dokumentą. Juos matysite kaip spalvotą teksto foną, o jų komentarus – užvedę pelės žymeklį ant pažymėto teksto.

Norėdami iškviesti pažymėjimų sąrašą turėsite paspausti eilutę „Pažymėjimai“ kairiajame šoniniame meniu. Norėdami rasti pažymėtas vietas dokumente, kairėje esančiame pažymėjimų sąraše bakstelėkite dominančio pažymėjimo komentarą.

Norėdami uždaryti pažymėjimų sąrašą, dar kartą paspauskite eilutę “Pažymėjimai”.

Į pradžią

Atnaujinimas

Sistemos duomenų bazė atnaujinama per internetą informacija iš UAB “Pačiolis” serverio, į kurį nauji duomenys įvedami du kartus per savaitę. Siunčiami tik dokumentai, kurie nuo paskutinio Jūsų duomenų bazės atnaujinimo buvo atnaujinti UAB “Pačiolis” serveryje. Taip pat atnaujinamos sistemos programos, kurios nuo paskutinio atnaujinimų siuntimo buvo atnaujintos UAB “Pačiolis” serveryje.

Į pradžią

Atnaujinimų gavimas

Atnaujinti galima pradėti paleidžiant programą, kai ji pasiūlo tai padaryti, arba dirbant su programa, meniu “Įrankiai” pasirinkus eilutę “Atnaujinti”. Serverio variante šis procesas iškviečiamas automatiškai kas 3 paras.

Pradėdami atnaujinti, pasirodžiusiame perspėjimo lange paspauskite mygtuką “Taip”. Jei serveryje naujų dokumentų nėra, gausite pranešimą “Jūsų kompiuteryje jau įdiegti paskutiniai atnaujinimai”. Jei serveryje yra naujų dokumentų, pasirodys būsenos langas ir prasidės dokumentų siuntimas iš UAB “Pačiolis” serverio. Galite bakstelėti bet kurios kitos programos arba “Pačiolio e. sąvadų” langą ir toliau dirbti su šiomis programomis. Siuntimosi laikas priklausys nuo Jūsų interneto ryšios spartos ir kokybės.

Baigus siųsti atnaujinimus, pasirodys langas su pranešimu apie atnaujinimų atsisiuntimą. Tęsiant toliau, atsiųsti atnaujinimai bus perrašomi į Jūsų duomenų bazę. Tuo metu (tai gali trukti iki kelių minučių) dirbti su “Pačiolio e. sąvadais” negalėsite. Įtraukus atnaujinimus, pasirodys perspėjimas, tada galėsite toliau dirbti su sistema. Atnaujintus dokumentus galėsite peržiūrėti “Naujausių pakeitimų” sąraše (žr. Naujausi pakeitimai).

Į pradžią

Naujausi pakeitimai

Jei „Pačiolio e. sąvadų“ duomenų bazė internete buvo atnaujinta po paskutinio programos paleidimo Jūsų kompiuteryje, tai naujausių pakeitimų piktograma įrankių juostoje mirksės. Ji mirksės iki paspausite mygtuką „Naujausi pakeitimai“ įrankių juostoje.

Naujausių pakeitimų sąraše dešinėje lango pusėje pamatysite sąvadus, kurių dokumentai buvo atnaujinti per paskutines 30 dienų. Į sąrašą patenka tik sąvadai, kuriuose per 30 d. keitėsi bent vienas dokumentas. Laužtiniuose skliaustuose po sąvado pavadinimo rodomas pasikeitusių per 30 d. dokumentų skaičius.

Norėdami peržvelgti senesnius pakeitimus, bakstelėkite nuorodą “Prieš 31-60 d.” arba “Prieš 61-90 d.”.

Norėdami peržvelgti pakeitimus, paspauskite vieną iš sąvadų. Pamatysite visas datas, kada keitėsi sąvadas. Prie kiekvienos datos skliausteliuose nurodomas tą dieną pakeistų dokumentų skaičius.

Paspaudus vieną iš datų, pateikiamas tą dieną pakeistų dokumentų sąrašas. Dokumentai sąraše rūšiuojami pagal abėcėlę (pagal dokumento pavadinimą). Galite atidaryti bet kurį iš jų.

Į pradžią

Kiti įrankiai

Jūsų patogumui sistemoje yra palengvinančių darbą įrankių: galimybė gauti neseniai žiūrėtų dokumentų sąrašą (žr. Paskutiniai žiūrėti), kompiuterio atmintyje išsaugoti Jūsų darbo aplinką (žr. Aplinkos išsaugojimas ir atkūrimas) bei Jūsų nuorodų sąrašas (žr. Mano nuorodos).

Į pradžią

Paskutiniai žiūrėti

Kartais norėsite grįžti prie neseniai žiūrėtų dokumentų, pavyzdžiui, jei pamiršote dokumento pavadinimą, numerį ir vietą sąvaduose. Tuomet paspauskite mygtuką “Paskutiniai žiūrėti” programos lango įrankių juostoje. Pasirodžiusiame sąraše pamatysite Jūsų peržiūrėtus dokumentus, surūšiuotus pagal dokumento peržiūros datą (seniausiai žiūrėti dokumentai – apačioje). Apie kiekvieną dokumentą pateikiama ta pati informacija, kaip ir įprastiniame dokumentų sąraše. Į šį sąrašą dokumentai patenka automatiškai, kai tik atidarote bet kurį sistemos dokumentą.

Dokumentai sąraše skirstomi į grupes. Jas galite pasiekti paspaudę atitinkamą nuorodos pavadinimą: “Šiandien”, “Šią savaitę”, “Praėjusią savaitę”, “Šį mėnesį”, “Praėjusį mėnesį”.

Į pradžią

Aplinkos išsaugojimas ir atkūrimas

Norėdami išsaugoti Jūsų darbo aplinką (atidarytus sąvadus, dalis, skyrius, poskyrius arba kitus sąrašus, atidarytus dokumentus), meniu “Aplinka” pasirinkite eilutę “Išsaugoti”. Programa praneš apie sėkmingai išsaugotą aplinką.

Sugrįžti į seniau išsaugotą aplinką galėsite meniu “Aplinka” pasirinkę eilutę “Atkurti” arba paleisdami programą pasirinkę variantą “Išsaugotos aplinkos” (žr. Programos paleidimas ir uždarymas).

Į pradžią

Mano nuorodos

“Mano nuorodos” – tai atskira vieta svarbiausiems Jūsų dokumentams. Jūs galite įtraukti į šį sąrašą bet kurį duomenų bazėje esantį dokumentą. Tai galite padaryti suradę ir atidarę dokumentą (žr. Į mano nuorodas).

“Mano nuorodų” sąraše prie kiekvieno dokumento bus parodomas nuorodos pavadinimas, Jūsų įvestas įtraukiant dokumentą į nuorodas ir visa informacija apie dokumentą, kaip ir dokumentų sąraše. Nuorodų sąrašas rūšiuojamas abėcėlės tvarka pagal nuorodų pavadinimus.

Pašalinti nuorodas iš sąrašo galite pažymėję jas varnelėmis, esančiomis jų pavadinimų kairėje, ir paspaudę sąrašo gale esančią nuorodą “Išimti pažymėtus dokumentus iš Mano nuorodų”.

Į pradžią

Mano sąvadai (NAUJIENA!)

“Mano sąvadai” – tai reikalingiausių sąvadų sąrašas. Sąvadai į jį įtraukiami mygtuku "Įtraukti į „Mano sąvadus“" (žr. Sąvado įtraukimas į „Mano sąvadus“). „Mano sąvadų“ sąrašas atidaromas paspaudus mygtuką „Mano sąvadai“ įrankių juostoje. Šio mygtuko pavadinimas tuomet pasikeičia į „Visi sąvadai“, kurį paspaudus, galima vėl sugrįžti į visų sąvadų sąrašą. „Mano sąvaduose“ yra tik tie sąvadai, kurie prieš tai iš visų sąvadų buvo įtraukti į „Mano sąvadus“. Atidarius „Mano sąvadus“, paieška veiks tik tarp „Mano sąvadų“ dokumentų. Sąvadą iš „Mano sąvadų“ galima pašalinti, „Mano sąvaduose“ atidarius sąvadą ir paspaudus mygtuką "Pašalinti iš „Mano sąvadų“".

Į pradžią

Darbas vidiniame tinkle

Programą galima įdiegti ne tik vienoje darbo vietoje, bet ir tinklo serveryje, iš kurio programa gali naudotis tam tikras vartotojų skaičius. Kontroliuojama, kad dirbančiųjų vienu metu skaičius neviršytų turimų licencijų skaičiaus. Išsamią instrukciją, kaip diegti sistemą ir dirbti su ja tinkle, rasite tinklalapyje http://www.savadai.lt/

Į pradžią

Diegimas serveryje

Jei Jūsų kompiuteryje įjungta ugniasienė (angl. firewall), perskaitykite ir vadovaukitės populiariausių ugniasienių pritaikymo “Pačiolio e. sąvadų” sistemai instrukcija (žr. Ugniasienės). Jei serverio ugniasienės programa nebus pritaikyta „Pačiolio e. sąvadų“ programai, atskirų darbo vietų vartotojai negalės dirbti programa.

Įdiegę programą serveryje, turėsite administruoti tinklo vartotojus. Lange „Vartotojų valdymas“ įveskite tiek vartotojų, kiek buvote užsakę darbo vietų vidiniame tinkle. Nauji vartotojai įvedami mygtuku „Naujas“, atsidariusiame lange nurodant jų duomenis. Vartotojų prisijungimui būtina įvesti vardus ir slaptažodžius, kuriuos kartu su serverio IP adresu reikės perduoti vartotojams, įdiegusiems vidinio tinklo darbo vietos programą (IP adresą galite sužinoti, serverio programos meniu paspaudę „Įrankiai - Informacija“). Vienas iš vartotojų galės dirbti kompiuteryje, kuriame įdiegta serverio programa. Jam tereikės „Pačiolio e. sąvadų“ paleidimo metu įvesti vardą ir slaptažodį. Sistemos įvestą vartotoją „standalone“ iš sąrašo galima pašalinti mygtuku „Pašalinti“.

Paleidus „Pačiolio e. sąvadų“ programos serverio variantą, galima naudotis juo kaip atskiro kompiuterio variantu, įvedus vieno iš vartotojų vardą ir slaptažodį. Neprisijungus prie sistemos serveryje, „Pačiolio e. sąvadais“ per vidinį tinklą galima naudotis iš dar vieno kompiuterio, kuriame įdiegta vidinio tinklo darbo vietos programa. Tokiu atveju serverio programos langą rekomenduojama sumažinti lango minimizavimo mygtuku. Programos piktograma atsiras sistemos juostelėje (System tray). Serverį po to galima valdyti paspaudus piktogramą dešiniuoju pelės klavišu.

Apie „Pačiolio e. sąvadų“ serverio versijos atnaujinimus žr. Atnaujinimų gavimas. Kad išvengtumėte problemų įdiegiant atnaujinimus į serverį, nepamirškite uždaryti lango „Prisijungti“ (reikia prisijungti kurio nors vartotojo vardu arba paspausti mygtuką „Atšaukti“).

Į pradžią

Ugniasienės

Kompiuterių tinklo ugniasienė - elektroninis blokavimo mechanizmas, kuris neleidžia įsilaužėliams patekti į kompiuterio sistemą. Kompiuterinė ugniasienė - tai programa, kuri iš jūsų asmeninio kompiuterio ar jūsų kompiuterių tinklo blokuoja potencialius įsilaužėlius. Dažniausiai ugniasienės dirba paslėpdamos jūsų kompiuterius (yra paslėpiami prisijungimo prie interneto portai) nuo nežinomų vartotojų. Asmeninės ugniasienės apsaugo tik vieną kompiuterį, nebent yra dalinamasi (sharing) interneto ryšiu per apsaugotąjį kompiuterį. Asmeninės ugniasienės gali kontroliuoti komunikaciją sekdamos kiekvieną vartotojo prisijungimą ir “mokydamos” iš gautų atsakymų, kad galėtų nuspręsti, ką internetiniame susisiekime (traffic) vartotojai norėtų įleisti/išleisti iš jų asmeninių kompiuterių. Ši programinė įranga taip pat gali imtis keletos priemonių įsiveržėliams susekti, leisdama programai užbaigti arba blokuoti jungimąsi, jei yra įtariamas įsibrovėlių pasikėsinimas. Yra daug skirtingų kompiuterinių ugniasienių programinių paketų su plačiu kainų ir atnaujinimų pasirinkimu. Kiekvienam kompiuteryje, kuris nuolat yra prisijungęs prie interneto, turi būti įdiegtas ugniasienių programinis paketas.

Taisyklių sukūrimas dažniausiai vartojamoms asmeninėms ugniasienėms:

1. ugniasienė: Windows Firewall

Norėdami nustatyti priėjimo leidimo taisyklę, naudojant Windows ugniasienę, atlikite tokius veiksmus:

-          Per Start meniu susiraskite Control Panel ir spragtelkit porą kartų ant Windows Firewall

-          Generalkortelėje turi būti nustatyta, kad ugniasienė yra įjungta (ON)

-          Pasirinkite Exceptions kortelę. Jei kompiuteryje yra įdiegti „Pačiolio e. sąvadai“, tai Programs and Services laukelyje turi būti Apache programa (ji turi būti pažymėta varnele)

-          Atskiro kompiuterio versijoje: jei Apache eilutė nepažymėta varnele, uždėkite ją. Serverio versijoje: pažymėkite Apache eilutę ir spauskite Change Scope.

-          Serverio versijoje: Pasirinkite Custom list ir tuščioje eilutėj nurodykit IP adresus tų kompiuterių, kuriems norite leisti prisijungti prie sąvadų duomenų bazės.

-          Spauskite OK užtvirtindami nustatymus.

Į pradžią

2. ugniasienė: Norton Personal Firewall

Jei turite savo kompiuteryje įdiegtą Norton Personal ugniasienę ir norite nustatyti, kad iš kitų kompiuterių būtų galima jungtis prie Sąvadų, atlikite šiuos veiksmus:

-          Pagrindiniame programos lange porą kartų spragtelkit pelyte ant Personal Firewall

-          Atsidariusiame lange pasirinkite Advanced kortelę

-          Spauskite General... mygtuką. Naujame lange - Add mygtuką

-          Kurkite leidimo taisyklę - pasirinkite Permit ir spauskite Next

-          Programos atskiro kompiuterio variante pakanka visoms programoms su „Pačiolio e. sąvadų“ piktograma ir Apache.exe parinkti variantą Permit. Programos serverio variante leidimo tipą pasirinkite "Connections from other computers"; Next. Tolesnis aprašymas skirtas serverio variantui.

-          Pažymėkite "Only the computers and sites listed below" - tai reiškia, kad prie Jūsų kompiuterio galės jungtis tik nurodyti kompiuteriai; spauskite Add

-          Nurodykite kompiuterių adresus: arba individualiai (individually), arba naudodamiesi adresų intervalu (using a range) ar šablonu (using a network address) ir spauskite OK bei Next

-          Nurodykite TCP protokolą ir konkretų portą:

* Pažymėkite "Only the types of communication or ports listed below" ir spauskite Add

* Rinkitės "Individually specified ports" ir nurodykite standartinio porto Nr.: 80. Spauskite OK ir Next

-          Jei nenorite, kad Jūs būtumėt įspėti apie taisyklės pritaikymą - spauskite Next

-          Pavadinkite taisyklę; Next

-          Pasirinkite Home (Active), spauskite Next ir Finish

-          Taisyklės vykdomos nuo viršaus į apačią, tad naudojantis mygtukais Move Up ir Move down pastatykite taisyklę į norimą vietą (pvz. viršų).

-          OK ir Jūsų taisyklė sukurta

Į pradžią

3. ugniasienė: ZoneAlarm Pro

Jei turite savo kompiuteryje įdiegtą ZoneAlarm Pro ugniasienę ir norite nustatyti, kad iš kitų kompiuterių būtų galima jungtis prie Sąvadų, atlikite šiuos veiksmus:

-          Pasileiskite Zone Labs Security

-          Šoniniame meniu pasirinkite Firewall ir atsidariusiame lange pasirinkite Expert kortelę

-          Spauskite mygtuką "Add" ir sukurkite taisyklę užpildydami reikiamus laukelius:

* General skiltyje užpildykite laukelius: Rank - taisyklės prioritetas, jei taisyklių bus keletas, svarbesnė bus ta, kuri turės mažesnį rangą

* Name laukelyje įveskite taisyklės pavadinimą

* State laukelyje - taisyklės būseną Enabled (reiškia, kad taisyklė bus įjungta)

* Action laukelyje - taisyklės veiksmą - Allow (bus leidžiami veiksmai)

* Track lauke rinkitės None

* Jei norite, užsirašykite komentarus laukelyje Comments

-          Source (šaltinis) skiltyje nustatykite kad tai bus Jūsų kompiuteris: rinkitės modify -> Add location -> My Computer

-          Destination (galutinio tikslo vieta) skiltyje analogiškai pasirinkite Trusted Zone

-          Protocol skiltyje spauskite Modify>>Add Protocol -> Add Protocol

* Iššokusiame lange rinkitės TCP protokolą, suteikite jam pavadinimą

* Destination Port palikite nekeistą

* Source Port rinkitės HTTP ir 80 numerį (arba kitokį, jei programoje nurodyta kitaip) ir OK.

-          Spauskite OK, nepamirškite užtvirtinti taisyklės spausdami Apply.

-          Jūsų taisyklė sukurta.

Į pradžią

4. ugniasienė: Outpost Firewall Pro

Norėdami sukurti taisyklę, kuri leistų naudotis Jūsų kompiuteryje esančiais Pačiolio sąvadais iš kitų komoiuterių, atlikite šiuos veiksmus:

-          Paleiskite Outpost Firewall

-          Meniu juostoje pasirinkite Option, tuomet System...

-          Spauskite Rules... mygtuką ir pridėkite savo sukurtą taisyklę spausdami Add...

-          Pirmame laukelyje (nuo viršaus) uždėkite varneles prie:

* Where the specified protocol is

* Where the specified direction is

* Where the specified remote host is

* Where the specified local port is

-          Antrame laukelyje nurodykite, kad tai leidimo taisyklę, turinti aukštą prioritetą. Uždėkite varneles prie:

* Allow it

* Mark rule as high priority

-          Trečiame laukelyje detalizuokite pirmame laukelyje pažymetus pasirinkimus:

* Protokolą (protocol) pasirinkite TCP

* Kryptį (direction) - inbound

* Remote host - nurodykite tinklą, galite naudotis ir šablonu (Mask) ar kompiuterių IP, kurie galės prieiti prie Sąvadų

* Local port pasirinkite 80

-          Ketvirtame laukelyje pavadinkite savo taisyklę

-          Spauskite OK. Mygtuko Move up pagalba, pakelkite taisyklę į patį taisyklių sąrašo viršų. Dar kartą OK.

-          Užtvirtinkite pakeitimus, spausdami Apply ir OK.

Į pradžią

5. ugniasienė: Sygate Personal Firewall Pro

Norėdami nustatyti priėjimo leidimo taisyklę, naudojantis Sygate Personal ugniasienę, atlikite sekančius veiksmus:

-          Spauskite meniu mygtuką Tools ir rinkitės punktą Advanced Rules...

-          Sukurkite taisyklę spausdami Add ir užpildykite kortelių laukus:

-          General:

* Laukelyje Rule Description įveskite taisyklės pavadinimą

* Action rinkitės allow this traffic (tai reiškia, kad bus leidžiami veiksmai)

* Advanced settings nurodykite išorinio tinklo (interneto) plokštę

* Uždėkite varnelę prie Record this traffic in "Packet Log", jei norite, kad visi veiksmai, susiję su šia taisykle, būtų įrašyti Packet Log byloje

-          Pereikite į Host kortelę. Čia nurodykite konkretaus kompiuterio ar visų tinkle esančių kompiuterių adresus

-          Ports and Protocols kortelėje pasirinkite TCP protokolą, Remote laukelio nepildykite, o Local nurodykite HTTP (80) portą (jei Pačiolio programos apraše nenurodytas kitas porto numeris); Traffic Direction pasirinkite Incoming.

-          Norėdami patvirtinti visus nustatymus, spauskite OK. Taisyklė sukurta. Jei taisyklių sąraše yra daugiau, tai ši taisyklė turi būti sąrašo pradžioje.

Į pradžią

6. ugniasienė: Kerio Personal Firewall

Norėdami nustatyti taisyklę, kad prie Sąvadų esančių Jūsų kompiuteryje būtų galima prieiti iš konkretaus kito kompiuterio arba iš kitų kompiuterių, esančių tinkle, Jūs turite atlikti šiuos veiksmus:

-          Pasirinkę meniu punktą Network Security kuriat paketų filtrą, spausdami mygtuką Packet filter.

-          Atsidarusiame lange pasirinkite kortelę Filter rules ir spauskite mygtuką "Add"

-          Description laukelyje įveskit būsimos taisyklės pavadinimą

-          Application laukelyje pagal nutylėjimą palikit "any"

-          Pridėkite protokolą spausdami "add" prie laukelio Protocol

-          Pasirinkite TCP protokolą

-          Analogiškai protokolo pridėjimui, pridėkite ir lokalų (local) portą, tik pasirinkite jo numerį 80 (numeris gali būti ir kitoks, žiūrint toks, koks nurodytas programos aprašuose)

Jūs galite nustatyti ir vietinį tinklą. Remote - tai vietinis (lokalus) tinklas, nustatomas per add ->add adress range nurodant tinklo kompiuterių adresų IP intervalą arba add adress/mask nurodant pirmo kompiuterio IP ir adresų šabloną (mask).

-          Veiksmo kryptį (Direction) pasirinkite Incoming (reiškia, kad taisyklę nustatoma ateinantiems signalams) o patį veiksmą (Action) - Permit (reiškia, kad Jūs leisite nustatytiems kompiuteriams jungtis prie šio sąvado)

Jei taisyklių sąraše yra kelios, kurios gali tarpusavyje persidengti ar prieštarauti viena kitai, tai didžiausią galią turės toji, kuri bus sąrašo viršuje.

Į pradžią

Diegimas darbo vietoje

Vidinio tinklo darbo vietai tinka su kompaktiniu disku pateikiamas aprašymas, išskyrus mažesnius vietos kietajame diske reikalavimus (10 MB) ir mažesnius vartotojo teisių reikalavimus (nereikia teisių rašyti į programos aplanką). Paprastesnis yra ir programos suaktyvinimas. Baigus diegti, pasirodys langelis, kuriame Jūsų bus prašoma įvesti “Pačiolio e. sąvadų” serverio IP adresą arba pavadinimą (angl. hostname). Kreipkitės į tinklo administratorių, kad sužinotumėte šį adresą.

Į pradžią

Licencijos atnaujinimas

Pratęsiant programos galiojimą, keičiant atskiro kompiuterio variantą vidinio tinklo serverio variantu arba keičiant serverio darbo vietų skaičių, reikia atnaujinti licenciją. Tam uždarykite programą, starto meniu pasirinkite “Programs”, “Pačiolio e. sąvadai”. Šiame aplanke paspauskite nuorodą “Licencijos atnaujinimas”. Spauskite “Toliau” ir atsidariusiame registracijos lange įveskite savo įmonės duomenis (žvaigždutėmis pažymėti laukai privalomi). Į tris laukelius lango apačioje įveskite licencijos numerį, kurį gavote su kompaktiniu disku, paštu arba el. paštu. Palaukite, kol pasirodys pranešimas apie sėkmingai suaktyvintą programą.

Į pradžią

Sistemos pašalinimas

Sistemą pašalinsite taip:

-          Uždarykite programą.

-          Starto meniu pasirinkite “Programs”, “Pačiolio e. sąvadai”. Šiame aplanke paspauskite nuorodą “Pašalinti Pačiolio e. sąvadus”.

-          Pasirodžius klausimui, ar tikrai norite pašalinti programą, patvirtinkite.

-          Jei šalinate atskiro kompiuterio arba serverio variantą, pasirodys klausimas, ar norite palikti asmeninę informaciją (dokumentuose atlikti pažymėjimai, pastabos, sukurtos nuorodos ir t. t.), ar ją pašalinti. Jei norite, kad asmeninė informacija išliktų, rinkitės variantą “Išsaugoti”.

-          Palaukite, kol sistema bus pašalinta.

Į pradžią

Sistemos įdiegimas iš naujo

Norėdami iš naujo įdiegti „Pačiolio e. Sąvadus”, turite juos tvarkingai pašalinti. Žiūrėkite skyrelį aukščiau „Sistemos pašalinimas”.

Jei keitėsi Jūsų kompiuteris, operacinė sistema, kietasis diskas ar norite diegti (perkelti) programą į kitą kompiuterį, privalote paskambinti į UAB „Pačiolis” Sąvadų redakciją tel. 8~5 2700014 ir padiktuoti Jūsų „Pačiolio e. Sąvadų” programos licencijos numerį. Kitu atveju Jūs gausite pranešimą, jog šis licencijos numeris jau panaudotas ir negalėsite dirbti „Pačiolio e. Sąvadų” programa.

Primename, kad norėdami išsaugoti asmeninę informaciją (pažymėjimus, nuorodas, pastabas) prieš šalindami „Pačiolio e. Sąvadus” turite pasirinkti punktą „Išsaugoti asmeninę informaciją”. Norėdami, kad asmeninė informacija liktų matoma pakartotinai įdiegtuose „Pačiolio e. Sąvaduose”, privalote perinstaliuotame kompiuteryje įdiegti sistemą į tą katalogą, kuriame ji buvo prieš pašalinant (dažniausiai C:\Program files\Paciolis 1.1). Jei norėsite „Pačiolio e. Sąvadus” įdiegti į kitą disko vietą, galite paskambinti mums aukščiau nurodytu telefonu, mes pakonsultuosime, ką reikia atlikti, kad pažymėjimai būtų matomi ir šiuo atveju.

Pastaba: jei buvote įsidiegę „Pačiolio e. Sąvadų” programos 1.0 versiją ir pašalinę diegiate versiją 1.1 - rekomenduojame kartu su 1.0 versija pašalinti ir visą asmeninę informaciją, nes ji versijai 1.1 netiks.

Į pradžią

ŽAIBIŠKA INFORMACIJA ĮSTATYMŲ KAITOS STICHIJOJE
 
Prisijungimas "Pačiolio e. sąvadų" vartotojui
E. sąvadų vartotojų prisijungimas: 
Vardas: 
Slaptažodis:
Slaptažodžio sukūrimas (priminimas)
Su visomis UAB "Pačiolis" siūlomomis
prekėmis bei jų kainomis
         kviečiame susipažinti
www.paciolis.lt

UAB “Pačiolis”

Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius

Tel. (8~5) 27 00 636

Faksas (8~5) 27 00 541

info@paciolis.lt

 

Įmonės kodas
122030043
PVM mokėtojo kodas
LT220300413
ISSN 1822-1807
 UAB “Pačiolis”, 2005
Dauginti be raštiško
autorių leidimo draudžiama